Lead generation

Fler digitala leads boostar slutresultatet

Starka flows och synliga Call To Actions har skapat fler leads till säljavdelningen, och stöttar därmed verksamhetens tillväxtmål.
Pentia arbejder sammen med Brüel & Kjær

Utmaning

Förändrat inköpsbeteende

Kunder lyfter inte längre luren och ringer till den gamle gode leverantören. Det första mötet med potentiella kunder sker vanligtvis via digitala touchpoints. Även befintliga kunder använder allt mer den digitala världen som informationskälla. 

Brüel & Kjær har motverkat denna utveckling genom att formulera en ny strategi och utveckla en ny digital grund. Pentia har varit med på resan som en strategisk och verkställande digital partner. 

Lösning

Konvertering från digitalt intresse till leads

”Ambitionen har varit att skapa en digital lösning som snabbt konverterar intresse till dialog. Och det har vi lyckats med. Vi är mycket nöjda.”

— Lead Generation Manager hos Brüel & Kjær, Rune T. Steenberg

Brüel & Kjærs nya digitala ekosystem innefattar även sociala medier och sökmotorer. Informationen om företagets avancerade ljudmätningsteknik måste vara tillgänglig med några få klick, och därifrån måste vägen till dialog vara kort. 

”Vi har gjort det möjligt att söka efter information från flera ingångsvinklar. Vissa letar efter specifika produkter. Andra söker svar baserat på ett behov. Det är därför vi har byggt små kunskapsuniversum kring våra produkter.”

— Lead Generation Manager hos Brüel & Kjær, Rune T. Steenberg

 

Resultat:

Fler leads till sälj

Brüel & Kjær har lagt torra produktionsbeskrivningar på hyllan och i stället tagit fram beskrivningar av möjligheter. Samtidigt har de lagt till fler Call To Actions.

"Vi har utökat utbudet av kontaktmöjligheter så att du enkelt kan kontakta oss, både om du har en specifik fråga eller en allmän förfrågan. Vi ser att det fungerar, och våra mätningar på leads är tydliga."

— Lead Generation Manager hos Brüel & Kjær, Rune T. Steenberg