Digital transformation

Från print till Danmarks största digitala erbjudandekanal

På några år har FK Distribution gått från fysiska trycksaker till Danmarks största digitala erbjudandekanal: minetillbud.dk. Varje vecka läses över 8 miljoner erbjudanden av danskarna, som har minetillbud.dk i fickan när de handlar.

Utmaning

En marknad under press

Marknaden för traditionell distribution av trycksaker har under flera år hotats av den digitala utvecklingen. Först och främst tar digital reklam upp en allt större del av den totala annonsmarknaden, dessutom väljer fler och fler danskar att inte längre ta emot reklam i sina brevlådor.

När FK Distribution 2012 beslutade om hur de skulle hantera utvecklingen, hade 27% av alla danska hushåll redan valt ”nej tack till reklam”, och trenden indikerade att mer än 50% skulle göra samma val till slutet av 2017.

FK Distribution tvingades därför tänka om sin affärsidé i förhållande till distribution av tidningar och annonser, för att anpassa sig till de snabbt föränderliga marknadsförhållandena.

Lösning

Ändra marknaden genom transformation

FK Distribution inledde en ambitiös transformation.

En marknadsanalys visade att många danskar skulle vilja få reklam om de bara kunde välja vilken. Detta gällde både de som redan sagt "nej tack till reklam", och de som inte ännu gjort valet.

Baserat på denna insikt utvecklade FK Distribution en innovativ affärsmodell som kombinerar distributionen av tryckta annonser med digitala tjänster. De nya tjänsterna "NejTak+" och "MineTillbud" skulle göra det möjligt för det enskilda hushållet att välja exakt vilka annonser de vill ta emot i vilka kanaler, och på detta sätt dra nytta av en stor marknad av medvetna konsumenter. 

Process

Fokus på användarresor och användarmedverkan

Den övergripande visionen var att skapa en lösning där användare enkelt kunde navigera mellan analoga och digitala kanaler. Därför inkluderades användaren i den inledande fasen av arbetet, för att vara helt säker på vilka användarresor som ska stöttas.

När överblicken över användarresor skapats, byggdes ett flexibelt och intelligent digitalt ekosystem för att genomföra omvandlingen.

”Bakom den användarvänliga ytan ligger en komplex digital lösning som integrerar flera stora IT-system. Samtidigt ger lösningen oss en ny och närmare dialog med slutanvändarna, eftersom vi har fått några mycket starkare digitala verktyg.” 
Flotte resultater baseret på Sitecore udvikling

Resultat

Sju år senare har FK Distribution genomgått en omfattande digital transformation.

De två digitala tjänsterna NejTak+ och minetilbud.dk är idag drivkraften i FK Distributions affärsmodell.

Resultaten har varit imponerande

  • 1,1 miljoner danskar har laddat ner appen Minetilbud
  • 8 miljarder erbjudanden har lästs av danskarna
  • 100% ökning av registrering till Nejtak+ 

Samarbetet

När Pentia och FK Distribution ingick ett samarbete för att förverkliga en digital transformation var utgångspunkten ett öppet, konstruktivt samarbete baserat på cocreation och colocation. Således har FK Distribution utnyttjat hela bandbredden för Pentias professionella kompetens: från strategi och digital affärsutveckling genom design och UX till implementering, integration och IT-arkitektur.