Design & Konceptutveckling

Ny design och Corporate visual identity till ambitiös Life Science-startup

SPLY är en framtidsinriktad startup i kliniska prövningar i den så kallade life science-branschen. Pentia har hjälpt till att utveckla SPLYs visuella koncept och identitet, som både har edge och ger varumärket utrymme att växa.
Pentia har lavet et stærkt digitalt CVI for SPLY
SPLY har fått ett unikt CVI, som både har edge och plats till ambitionerna.

Utmaning

Ett visuellt koncept och uttryck som utmanar den klassiska pharma-designen

SPLY är en framtidsinriktad startup i kliniska prövningar i den så kallade life science-branschen. Deras ambition är att göra det billigare att utveckla nya läkemedel genom att prognostisera, optimera och hantera produktion och logistik under kliniska prövningar. Även om SPLYs koncept är banbrytande och har potential att skapa disruption inom prognosen för kliniska prövningar, är marknadsföringsbudgeten inte i samma storlek som potentialen. Därför vände sig SPLY till Pentia: för att utveckla en unik företagsidentitet på en liten budget. 

Lösning

Corporate identity med tillväxtpotential och edge

Pentia har skapat ett starkt visuellt koncept och corporate design inom en stram budgetram genom att optimera design- och konceptprocessen, och därigenom snabbt levererat värde.

”När vi såg designen som Pentia hade utvecklat, var vi mycket nöjda och säkra på att det skulle hjälpa oss att stå ut i förhållande till de traditionella och stora märkena i branschen.”

— Antony Pham, medgrundare av SPLY

Resultat

Koncept- och designpaketet som Pentia har skapat för SPLY inkluderar en webbplats samt design av logotyp, brevmall, PowerPoint-mall, visitkort och identitet på sociala medier. 

”Pentia har gett oss en mycket bra grund för att starta vårt varumärke och gett värdefulla råd.”

— Antony Pham, medgrundare av SPLY

Sply Id Ani