Agillic marketing automation.
Ska vi hjälpa dig?

Agillic marketing automation är en cloud-baserad lösning som förbättrar kundkommunikation och lojalitet över alla kanaler. 


Massdistribution av nyhetsbrev, irrelevant information och brist på dialog ger dig få, eller inga, kunder. Trots detta fortsätter många marknads- och kommunikationsavdelningar att göra som de brukar. Marketing automation skapar å andra sidan värdefull dialog och resultat, eftersom marketing automation tar sig an det som vanligtvis skaver, eller det som skapar mest värde inom acquisition, retention, churn prevention eller winback

Agillic marketing automation kan hjälpa dig att vara på topp med kunderna samtidigt som du ökar relevant dialog med potentiella kunder. Nya siffror från Agillic visar också att du ökar antalet återvändande kunder om du sätter upp relevanta marketing automation flows

Pentia är Agillic partner

Pentia har hjälpt kunder med att implementera komplexa och affärskritiska Agillic marketing automation plattformar. Vi har levererat mycket mer än själva tekniken. Hos Pentia är vi specialister inom digital affärsutveckling och digital innovation, med utgångspunkt i Agillic marketing automation

Vi skapar lösningar som leder till nöjda kunder och merförsäljning. Vi vet också vilka nya marknadsföringstrender som är på väg, så vi kan ständigt ge dig råd om hur du bäst skapar värde och utvecklar din dialogbaserade verksamhet.

Agillic marketing automation
Agillic Marketing Automation. Pentia kan hjälpa dig skapa resultat

Pentia kan hjälpa din verksamhet med:  

  • Agillic marketing automation
  • Agillic support
  • Agillic implementering
  • Agillic onboarding
  • Rådgivning om uppsättning av flows
  • Agillic integration
  • Minska churn via marketing automation
  • Agillics roll i ditt digitala ekosystem
  • Digital marketing value
  • Företagsinnovation baserat på Agillic

Pentia är en stark och innovativ Agillic-partner som kan ge sig snabba resultat. Läs mer om vår strategi för marketing automation och kunddata här. 

Pentia skapar också lösningar baserat på annan teknik, t ex Sitecore och Umbraco