Applikationsutveckling

De mest värdeskapande applikationerna utvecklas med en agil metodik som stöder verksamhetsutveckling och innovation.


Pentia har en väletablerad praxis av att samarbeta med våra kunder kring applikationsutveckling.

Vi klargör dina behov och prioriteringar, och tillhandahåller stark kompetens inom ett brett spektrum av tekniker. Vi fokuserar på väletablerade och dokumenterade processer och metoder för utveckling, som säkerställer både leveranser i tid, inom budget, och av hög kvalitet - och med en flexibilitet som säkerställer framtida innovation och optimering.

Vi kan hjälpa dig med: 

 • Analys och kravspecifikation
 • Design och konceptutveckling
 • Utveckling av webbapplikationer och portaler
 • Plattforms- och integrationsutveckling
 • Utveckling av affärssystem och databaslösningar
 • Utveckling av cloud-baserade applikationer och micro-services
 • Utveckling på Microsoft .NET och relaterade teknologier
 • JavaScript-, Headless webb- och JAM stack-utveckling
 • Applikationsförvärv och vidareutveckling
 • Funktionella och icke-funktionella tester, inklusive automatiserade tester
 • Optimering av utvecklingsprocesser och konfiguration av DevOps

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se