Design av digitala produkter & services

Try. Do. Live. Pentias modell för att utveckla digital service- och produktdesign är indelad i tre faser, med målet att skapa affärsvärde och en kort time-to-market.


Digitala produkter och tjänster behöver utvecklas kontinuerligt för att bevara och stärka det värde de skapar, både för användaren och för företaget. Varje release ska bidra till nytt eller förbättrat värde samtidigt som det bidrar till lärande i företaget. Det handlar inte om att lösningen ska växa utan om att stärka värdeskapandet.

Try. Do. Live

Pentias iterativa modell, Try. Do. Live, är skapad för att utveckla värdefulla digitala produkter och tjänster. Modellen är indelad i tre steg.

I Try-fasen förbereds koncept, prototyp och proof-of-concept i små, snabba iterationer för testning och snabb inlärning. I Do-fasen implementeras en skalbar, hållbar version som stöder företagets affärsmål. I Live-fasen förbereds go-live, organisatorisk förankring och marketing strategin genomförs, medan riktig data samlas in från produktion. Detta resulterar i nya insikter som används i en ny Try-fas.

Målet är att skapa produkter och tjänster som användare inte kan klara sig utan och som revolutionerar verksamheten.

Pentia arbetar med konceptutveckling genom bland annat Design Sprints och Design Thinking

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med: 

  • UX research
  • Principdesign
  • Klickbar prototyp
  • Webb- och appdesign

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se