Design Thinking.  Vejen til innovation og resultater

Design thinking.
Vägen till innovation och resultat

Design thinking är i framkant vad gäller digital affärsutveckling och innovation. Design thinking används av globala aktörer för att lösa problem och ta fram nya affärsområden, och även inom den offentliga sektorn, där man under de senaste åren har fått upp ögonen för processen bakom design thinking.

Varför design thinking?

Design thinking är en metod och en iterativ process där man försöker förstå användaren, utmana antaganden och omdefiniera problem i ett försök till att identifiera alternativa strategier och lösningar. Således handlar design thinking om att "think outside the box".

Identifierar det verkliga problemet

Design thinking uppfanns av den danska arkitekten A.S. Lauritsen, som är känd för bland annat designen av Frederiksberg simhall 1934. Under skapandet av simhallen använde han design thinking, vilket medförde att simhallen istället för att vara en stängd box, blev öppen och framstod som mer inbjudande och tillgänglig. På detta sätt fokuserar design thinking på att identifiera rätt krav och behov från början så att de inte upptäcks efter att projektet har startats.

Löser vi rätt problem?

Design thinking handlar om att våga fråga om det verkliga problemet, och sedan gå in på vad problemet betyder och vilka behov det stöder. Detta innebär att det är en helt annan inställning än den traditionella metoden, där det alltför snabbt läggs fokus på lösningen utan att vara säker på att förstå det verkliga problemet. 

Hur använder jag design thinking?

Design Thinking utgår från kunden och relaterar därefter till företagets produkter och tjänster genom att använda denna process

  • Identifiera och bekräfta problemet
  • Prioritera kunskap och insikter
  • Brainstorma möjliga lösningar
  • Formulera lösningshypoteser
  • Testa hypotesen snabbt

Pentia kan facilitera design thinking

Hos Pentia använder vi design thinking för att snabbt bekräfta eller avvisa hypoteser i till exempel digital affärsutveckling, digital innovation eller design av digitala produkter tillsammans med våra kunder. 

Vi kan också utgå från integrerade tekniker i processen som exempelvis Sitecore, Agillic eller Salesforce.

Genom att använda design thinking-modellen gör vi det möjligt för organisationen att misslyckas tidigt i processen så att vi kan undvika kostsamma förändringar senare. För oss handlar det om att utveckla rätt sak, för det är där vi skapar mest värde. 

Design thinking kräver ett speciellt mindset, eftersom organisationen behöver förstå att fel kan vara en del av vägen till rätt lösning. 

Pentia är redo att hjälpa dig med design thinking i förhållande till både små och stora utmaningar.