Digital governance & organisering

Digital governance gör det möjligt för din organisation att genomföra en effektiv digital affärsstrategi.


För att din organisation ska lyckas med digitalisering och digital exekvering krävs en balans mellan tre faktorer:

  1. Kunskap om dina kunder och investeringar i bra kundupplevelser
  2. Effektiv investering i rätt teknik
  3. Fokus på organisation, kompetenser och digitala arbetsflöden

I de flesta digitala organisationer är det inga tvivel om de två första punkterna, däremot är det vanligt att punkt tre inte prioriteras. Detta kan leda till ineffektiva investeringar, långa beslutsprocesser och försämrad kundupplevelse.

Det digitala utmanar organisationerna

En av utmaningarna med digitalisering och digitala affärsprocesser är att de ofta korsar kompetensområden och beslutshierarkier. IT, försäljning, marknadsföring, kommunikation, kundservice, support, produktutveckling - bra digitala upplevelser och effektiva exekveringar skapas över hela organisationen.

Digital governance handlar om hur organisationen på ett effektivt sätt genomför sina affärsstrategier inom den digitala ramen.

Pentia ger råd om digital governance

Pentia erbjuder kurser där vi analyserar organisationen och affärsprocesserna, och optimerar digital exekvering på olika avdelningar.

Exempel på områden som vi kan hjälpa dig med:

  • Digital governance framework
  • Kartläggning av digitala roller och ansvarsområden 
  • Effektivisera organisationens processer och säkerställa digitalt värdeskapande

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se