Digital innovation & konceptutveckling

Innovation är framtiden, men innovation sker inte av sig själv. En innovationsprocess måste drivas med fokus på resultat och konkret affärsvärde.


Digital innovation förändrar ständigt användares vardag och därmed de krav de ställer på produkter och tjänster. Utvecklingen påverkar också ditt företag – och du kan välja att agera proaktivt eller reaktivt.

Innovation kan initieras inom flera olika områden, tex produktinnovation, marknadsföringsinnovation, innovation av affärsmodeller eller innovation av interna processer. Innovation kan också ske på flera olika ambitionsnivåer beroende på organisationens, branschens och kundernas digitala mognad.

Innovation skapas i ett samspel mellan tekniska möjligheter, kreativitet och en djup insikt i användares behov. För att skapa en affärsinriktad output av innovationsprocessen har Pentia alltid användaren och relevant data som utgångspunkt.

Exempel på områden som vi kan hjälpa dig med:

  • Innovation kickstarter
  • Design thinking
  • Innovation mapping
  • Engagement modelling

Digital innovation handlar självklart också i hög grad om teknik, och Pentia samarbetar med en rad starka verktyg som exempelvis Microsoft, Sitecore, Agillic och Salesforce

Pentia kan också hjälpa dig med andra tjänster som exempelvis digital affärsutveckling och marketing automation.

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se