Digital transformation & verksamhetstuveckling

Vet du din digitala potential? Behöver du utforma eller genomföra en strategi? Pentia hjälper dig förnya din verksamhet digitalt.


Dina kunder har aldrig varit mer digitala än idag. För att möta deras behov behöver din verksamhet vara i digital form.

Den digitala transformationen är centrerad runt en sak: din kund. För att vara relevant ställs krav på verksamheters förmåga att lyssna och agera genom kundresor som går över flera kanaler. Det kräver data, automatisering och samordning av färdigheter och digitala verktyg. Allt med ett enda fokus: skapa värde för dina kunder och för din verksamhet.

Pentia är din digitala partner. Vi börjar med kundresor, hittar den digitala potentialen i ditt företag och kartlägger dina möjligheter till innovation.

Exempel på områden som vi kan hjälpa dig med

  • Insight och innovationskoncept
  • Digital potential mapping
  • Digital roadmap - från strategi till exekvering
  • Digital transformation 

Vi fokuserar på resultat som du snabbt kan förverkliga

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se