Enterprise arkitektur & integration

No system is an island. För att en verksamhet ska kunna förverkliga en större potential behövs integrationer. Om system står ensamma, eller om arkitekturen är svag, stödjer inte det tekniska systemlandskapet verksamhetens ambitioner och tillväxtmål.


Effektiv och värdeskapande digitalisering och verksamhetsutveckling skapas i ett samspel mellan ett företags behov, användarens behov och användarupplevelsen. Detta garanterar inte en framgångsrik implementering i sig själv, utan det är även viktigt att det finns ett fungerande samspel mellan företag och IT samt en gemensam förståelse för vikten av en stabil teknisk grund.

Bygg rätt teknisk arkitektur

Digitala system och initiativ kan lösa ett brådskande affärsbehov, men för att förverkliga en större potential är integrationer grundläggande.

Teknologiska principer, verktyg som integrationsplattformar och moln- och micro-service arkitektur kan skapa en agil utvecklingsbas som flyttar verksamheten till det digitala. Men det måste passa in i det tekniska landskap som redan finns inom organisationen och som affärsverksamheten bygger på.

Förverkliga den digitala potentialen

Pentia arbetar tillsammans med olika affärsområden och IT-avdelningen för att kartlägga och utforma digitala ekosystem som möter organisatoriska och verksamhetsmässiga behov. Vi hjälper organisationer att utforma och integrera större systemlandskap med fokus på verksamhetsprocesser och affärsmål.

Vi kan bland annat hjälpa ditt företag med:

  • Upptäcka behov av plattformar, system och teknik
  • Optimering av arkitektur och digitala ekosystem
  • Att klargöra framtidens digitala behov i relation till din tillväxt och strategi

Pentia arbetar med flera starka tekniker bland annat Sitecore, Agillic och Salesforce.

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se