Marketing automation guide

Marketing automation guide

Här får du svar på dina frågor om marketing automation

Vad är marketing automation?


Marketing automation är en teknik som stöttar marketing-processer, som exempelvis kampanjutskick över flera kanaler eller automatiska epost-utskick i samband med en sign up-process.

Marketing automation används vanligtvis i förhållande till områdena: aquisition, retention, churn prevention eller winback

Marketing automation hjälper således till med att uppnå resultat i till exempel lead generation, kundrelationer eller optimering av resultat från kampanjer.

Eftersom marketing automation baseras på definiering och uppsättning av flows automatiseras tidigare manuella processer. Att implementera en marketing automation-plattform innebär därför ofta en stor tidsbesparing i marknadsförings- eller säljorganisationen. 

"Marketing automation används vanligtvis i förhållande till acquisition, retention, churn prevention eller winback" 

Vad gör marketing automation?


Marketing automation-tekniken kan ta över jobbet med några av de mest tidskrävande funktioner inom marknadsföring och försäljning. Det kan vara enkla uppgifter som att automatiskt skicka bekräftelse till event-deltagare, eller ett kort tack-meddelande till alla som anmäler sig till ett nyhetsbrev. I den andra änden av spektrat kan komplexa och personliga flöden skapas som med precision stödjer försäljningsprocesser eller kunddialog. 

Marketing automation stödjer din digitala marknadsföringsstrategi utan att du manuellt behöver trycka på "send" på varje mail eller kampanj.

Med rätt marketing automation-verktyg kan du identifiera målgrupper, designa rätt innehåll och definiera dina så kallade automatiska triggers baserat på struktur och kundbeteende.

Marketing automation guide
I Pentias Marketing automation guide hittar du alla svar

Vad är en marketing automation-trigger?


En så kallad trigger är den handling eller det villkor som initierar den automatiska responsen. Med hjälp av dina triggers kan du ange hur användare ska läggas till i din automatisering, och därefter inkluderas i dina automatiserade marketing automation-flows

Du kan definiera ett stort antal triggers så att dina auto-flows sätts igång på olika sätt, med olika budskap.

Är marketing automation lätt att använda?


Att fråga om marketing automation är lätt att använda, är lite som att fråga om det är lätt att dansa. Svaret är både ja och nej, eftersom det beror på vilken nivå du strävar efter. Du kan ställa in enkla flows relativt snabbt och enkelt, men om du vill ha en mer genomtänkt strategi för marketing automation som stödjer specifika affärsmål, krävs det lite mer. 

Du får utan tvekan en större ROI när du väljer en mer genomtänkt strategi för marketing automation. Därför rekommenderar vi att du i din marketing automation-process först ställer dig frågan: vilket resultat vill du uppnå? 

"Output eller outcome? Output är det vi levererar. Outcome är den förändring som sker"
Marketing Automation Guide
Marketing automation handlar om att automatisera dialogen

Hur kommer jag igång med marketing automation?


En stor utmaning med nya initiativ är alltid att komma igång. Marketing automation är inte ett undantag. Precis som med andra initiativ ska processen sättas igång, och det första och viktigaste att adressera är vilket resultat du vill uppnå med initiativet, vanligtvis i förhållande till aquisition, retention, churn prevention eller winback

Börja med följande:

 • Kartläggning av outcome (resultat)
 • Kartläggning av användarresor och målgrupper
 • Kartläggning av integrationer och plattform

När du har denna översikt kan du som verksamhet börja prioritera ur ett affärsperspektiv. När prioriteringen är på plats är det lättare att starta rätt initiativ baserade på ramvillkor, användarresor, målgrupper, organisationen och den tekniska plattformen - som du också har kartlagt i den inledande processen.

Hur skapar jag en marketing automation roadmap?


När du vet vilket resultat du vill uppnå, och du har en översikt över dina möjligheter, är nästa steg att förbereda en så kallad roadmap.

En roadmap ger dig en plan för vad som måste fastställas och testas under till exempel de första 3 eller 6 månaderna. En roadmap innehåller även budget för exekvering samt en översikt över vilka uppgifter som kan lyftas internt och vilka som kräver externa resurser eller rekrytering av kompetenser.

En roadmap bör innehålla:

 • Prioritering av insatser (var börjar vi?)
 • Ansvarsfördelning (vem gör vad?)
 • Specifikation av mätpunkter i termer av outcome (vad mäter vi och när?)
 • Utvärdering av resultat (har vi nått vårt mål/outcome?)

Vad är marketing automation best practice?


Här är en översikt över det tillvägagångssätt som ofta anses vara best practice

Definiera dina mål
Använd exakta siffror så att investeringen i en marketing automation-plattform jämförs direkt mot resultaten.

Samarbeta över hela organisationen
Din marketing automation-strategi kommer att påverka avdelningar i hela verksamheten, få därför deras input och support innan du startar processen.

Visa dina resultat
Dela dina resultat med organisationen genom de detaljerade diagram som de flesta marketing automation-tools har tillgängliga. Det motiverar både dig och resten av organisationen.

Databassegmentering
Förbered din databas för målgruppssegmentering. Ge dig en överblick över vad du har av kunddata i förhållande till de målgrupper du vill skapa en starkare dialog med.

Content är avgörande
Skapa en contentstrategi som stöder dina marketing automation-mål. Bygg till exempel ett contentbibliotek och se så att dina flöden inte är bättre än innehållet och de meddelanden som de har.

Börja smått
Pentia rekommenderar alltid att börja litet och samla lärdomar innan du slår på stora trumman.

Anpassa och lär
Mät dina ansträngningar och analysera hela tiden. Marketing automation behöver anpassas och optimeras baserat på resultatet för att maximera vinsten.

Vilket är det bästa verktyget för marketing automation?


Det finns flera olika tekniker som stöder marketing automation. Några av de mest eftertraktade är:

Agillic
Agillic är en dansk produkt som används i hela världen. Det är flexibelt, pålitligt och ekonomiskt prisvärt.

Salesforce Pardot & Marketing Cloud
Amerikanska produkter under Salesforce. Starka produkter som ligger i den dyrare änden av prisspektret.

APSIS
APSIS är ursprungligen en traditionell "email-kanon" men har under de senaste åren utvecklats mot marketing automation. Prismässigt är APSIS en något billigare variant, men den är också en mer begränsad produkt.

Dessutom är verktyg som Hubspot och Mailchimp automation också mycket populära.

Uppnår Marketing automation resultat?


Det finns många imponerande resultat baserat på marketing automation.

Här är några tal från APSIS:

 • 300% ökning i customer engagement
 • 180% högre open rate
 • 330% ökning i click-through rate
 • 12,2% besparingar i marknadsföringsbudget
 • 69% ökning av intäkter från emails efter 6 månader
 • 14,5% ökning i säljeffektivitet

Pentia har levererat marketing automation-lösninger till en rad kunder, bland annat Folkekirkens Nødhjælp och Det Kongelige Teater baseras på Agillic.