Self-service lösningar & portaler

Pentia har mångårig erfarenhet av att utveckla och integrera ett brett utbud av self-service lösningar och portaler, både hos offentliga och privata organisationer.


Utveckling och implementering av kund- och self service-portaler bör utgå från användarupplevelsen och vara förankrad i organisationen och verksamhetsprocesserna. En effektiv digital tjänst är inte bara något som användare förväntar sig, det är något de behöver.

Fullständig process från början till slut

Pentia kombinerar verksamhetsförståelse, service, user experience design, utveckling och systemarkitektur, vilket innebär att vi kan ta oss an hela processen att utveckla dina självbetjäningslösningar och portaler. Vi väljer plattform efter dina behov: Microsoft Dynamics, SharePoint, Azure, Salesforce, Sitecore, Umbraco eller annat. Vi utvecklar användarupplevelser över digitala kanaler som webb, mobil, app mm.

Pentia kan hjälpa ditt företag med:

  • Analys och kravspecifikation
  • Service design, design av UX och informationsarkitektur
  • Processäkring och governance modellering
  • Val av system och plattformar
  • Plattform- och lösningsutveckling
  • Webb- och mobilutveckling
  • Integration för affärssystem samt processutveckling
  • Implementering och utbildning, inklusive rådgivning vid lansering och traditionell utbildning

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se