Serviceavtal & lösningsoptimering

En stabil och flexibel digital grund är en förutsättning för att leverera affärsresultat. Pentia kan hjälpa dig att säkra den grunden.


Service delivery management, Application management, serviceavtal eller drift och underhåll av en lösning förknippas ofta med den tekniska biten av problemhantering, support, releasehantering och systemuppdatering.

För att en lösning kontinuerligt ska utveckla och optimera en verksamhet är det viktigt att driften av lösningen täcker dels teknik, men även användarupplevelse, affärsprocesser och organisation. Därför innehåller våra serviceavtal en bred servicekatalog.

Vi arbetar proaktivt med:

 • Övervakning av performance och anpassning
 • Kontinuerlig design- och brand-compliance, övervakning över kanaler
 • Tillgänglighet och compliance
 • Anpassning av samarbetsmodeller
 • Kontinuerlig hälsokontroll av lösningar och plattformar
 • Utbildning för slutanvändare
 • Utvecklingsprocesser, DevOps och Release management
 • Onboarding av utvecklare och utvecklingsteam hos kunden eller tredje part
 • Multi-vendor och gatekeeper-roller
 • Support och problemhantering
 • System- och plattformsuppdatering
 • Molnoperationer och kostnadsoptimering i cloud

Fullt ägande och trygghet

Vi kan ta fullt ägande av utvecklingen och driften av din lösning, och sätter ihop våra tjänster och applikationshanteringstjänster efter dina behov. Detta för att säkerställa kontinuerligt affärsvärde, stabilitet och budgetförutsägbarhet.

Kontakta oss om du vill veta mer:


Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se