Artikel

3 vanliga misstag som hindrar dig från att skapa lösningar som ger verklig effekt

Vi på Pentia har under flera års tid samarbetat med kunder i alla möjliga branscher, och har noterat tre generella anledningar till att företag alltför ofta kämpar med att nå den förväntade nyttan av sina digitala projekt och strategier. Här får du en sammanfattning av tre grundläggande saker du bör undvika om du vill lyckas skapa digitala lösningar som ger verklig effekt.
3 Mistakes

Över tid har vi sett en ökad digital mognad bland våra kunder. Tidigare var marknadens fokus att hitta en leverantör till en fördefinierad produkt. Numera efterfrågas en partner som inte bara hjälper dig att identifiera organisationens utmaningar och potential, men även driver hela processen framåt. En anledning till detta är att företag tröttnat på att stå med ineffektiva digitala lösningar.

Trots detta finns det fortfarande de som inte lyckas. Vad är det då som går fel?


Orsakerna är tydliga

I dialog och samarbete med både offentliga och privata aktörer ser vi tydliga, genomgripande orsaker till varför företag ofta kämpar för att uppnå den förväntade vinsten med sina digitala lösningar, att projekten blir mycket dyrare än förväntat och att det på vägen uppstår ett gap mellan två lager:

  • lagret där de strategiska besluten fattas (ledningslagret) och
  • lagret där besluten verkställs som uppgifter (utförandelagret)

Detta sammanfattas här i 3 grundläggande saker du bör undvika om du vill utveckla digitala produkter som har verklig effekt:


Misstag #1: Du har lösningen innan du förstår problemet

Snabbaste vägen till ett dåligt beslut, är tyvärr den som de flesta oftast väljer.

Alltför många projekt initieras utifrån en fördefinierad produkt. "Vi måste få fler kunder med en app!", "Vi behöver en snyggare hemsida!", "Vi måste sänka vår churn rate med lojalitetsprogram!"

Men de mest framgångsrika lösningarna hittas sällan där konsekvenserna syns eller när vi blir inspirerade till en ”bra idé” på konferens.

Även om det går snabbt att komma till handling, är det mycket troligt att det inte löser användarnas verkliga behov. Och därmed får du ingen affärseffekt.

Det blir också väldigt dyrt i längden då du väljer att renovera något som egentligen hade behövs byggas annorlunda från början. Eftersom problemet inte är löst resulterar det i många efterföljande leveranser. Om det alltid är för lång kö för samtal till kundtjänst är svaret inte nödvändigtvis ett bättre samtalsflöde, utan att ta reda på hur du minskar dina användares behov av att ringa dig.

Roadmaps fylls gärna med finansierade fördefinierade produkter - men sällan finansieras förståelsen för dina problem. Här har vi upplevt en stor potential i ett ändrat förhållningssätt:

Ledningen får inte initiera projekt utifrån en idé om en lösning, utan utifrån en idé om ett problem. Det förändrar hela projektets tillvägagångssätt, medarbetarnas motivation – och resultaten.


Misstag #2: Du lägger all fokus på det tekniska under implementeringen

För några år sedan ombads vi hjälpa en kund att öka antalet kvalificerade leads, och genom en rad digitala insatser genererades 50 % fler leads. Allt var väl.

I en efterföljande dialog, efter att projektet var över, berättade kunden att de faktiskt inte hade lyckats öka sin försäljning, trots ökat antal leads.

Varför?

De hade underskattat sambandet i arbetsflödena mellan försäljning och marknadsföring. Visst, det strömmade in leads – men säljarnas arbetsflöde hade inte uppdaterats, och alla leads landade i ett system som ingen såg.

 

3 viktiga lager
Den tekniska omvandlingen av idé till produkt blir ofta måttstocken för om genomförandet av projektet är på rätt väg. Men det tekniska är bara ett av tre väsentliga lager som är ömsesidigt beroende av varandra om du ska lyckas med din lösning:

  • Teknologi
  • Upplevelse
  • Företag

I teknologilagret fokuserar vi på om det finns sammanhållning i det tekniska ekosystemet: Är arkitekturen logisk? Finns det synergi mellan plattformarna? Hur undviker vi att hamna i ett monolitiskt system som låser in oss?

3Layer Complete

I upplevelselagret fokuserar vi på den beteendeförändring du vill driva hos slutanvändaren. Undersök helhetsupplevelsen: Hur ser den övergripande användarresan ut? Vilka beröringspunkter finns? Vad motiverar användaren? Genom att fokusera på helheten säkerställer du att enskilda initiativ inte står ensamma eller motarbetar andra initiativ.

Och så är det den organisatoriska aspekten; organisationslagret. Ditt företag behöver ha en samlad bild av vad som skall byggas, och ha rätt mindset för att ta sig an den nya digitala lösningen. Hur passar lösningen in i er etablerade organisation och affärsmodell? Kräver det att sammansättningen av kompetenser ändras? Bör arbetsflöden och samverkansformer ses över? Det du bygger måste du också kunna driva internt.

Det räcker alltså inte att fokusera på den tekniska aspekten. Alla tre lager måste hanteras. Flyttas inte teknologi, upplevelse och organisation i samma takt, rör sig projektet inte åt samma, gemensamma riktning.


Misstag #3: Strategi och genomförande tar ut varandra

Ett sorgligt öde för digitala initiativ är när det aldrig färdigställs, eller kommer ut så sent att slutkunden gått vidare. Tyvärr händer det förvånansvärt ofta.

Det är särskilt tråkigt eftersom det lätt kan undvikas genom att säkerställa bättre samverkan mellan strategi och genomförande. Saknas detta skapas osäkerhet kring hur projektet skall lyckas.

Svaret blir ”bara en analys till!” Men det handlar inte om att hitta en lösning; det handlar om att ha ett gemensamt förhållningssätt för att snabbt lära sig något strategiskt av de lösningar som provas i liten skala.

Skapa en gemensam feedback loop
Men hur gör vi det?

Det är strategins uppgift att definiera problemen (inte lösningarna som du läste om i misstag #1), och sedan definierar genomförandeteamet rätt lösning.

Håller båda parter fast vid detta blir det mycket lättare att skapa ett nära samarbete i organisationen och att effektivt sträva mot samma mål. Det gör det tydligt för medarbetarna vad produkten ska uppfylla och lättare för ledningen att se om projektet är på rätt väg.

Du är nära att lyckas

När du undviker dessa 3 misstag är du på god väg att lyckas med digitala lösningar som ger effekt.

Se till att du:

  1. Börjar i rätt ände och lägger krut på problemet
  2. Tänker på alla tidigare nämnda lager; teknologi, upplevelse och organisation
  3. Är metodisk i ansvarsfördelningen mellan strategi och utförande

Framgång uppstår när du inte bara designar och lanserar nya digitala produkter och tjänster utan också kan se till att du kan driva och utveckla lösningen själv i efterhand. Och naturligtvis: Att projektet uppnår den affärsvinst det hela skulle generera.

Det är då det blir riktigt roligt.

Texten är översatt från danska. Läs artikeln i sitt original här.


Mads-Peter E Jakobsen

Business Director & Partner
mpj@pentia.dk
+45 2810 3347

Vores eksperter rådgiver bl.a.. om digital forretningsudvikling
Pentia event (DK)

Ryk din forretning: Sæt adfærd i fokus

Bliv klogere på, hvordan adfærd som det centrale omdrejningspunkt kan gøre dig til en af dem, der lykkes med at opnå effekt og engagement med din strategi.

Tilmeld dig
Trends 2020
Pentia Bootcamp (DK)

Tænk composable arkitektur

Tilmeld dig Pentia Bootcamp og hør hvordan I kan binde forretningsstrategier sammen med composable arkitektur. 

Tilmeld dig