Artikel

Digitala trender 2020. What's next?

Stratecution. Zero interface. Strategic looping? Den digitala utvecklingen fortsätter. Här är Pentias bud på de nio starkaste digitala trenderna 2020.
Trends 2020 Post 1200X628

För att skapa innovation måste du förstå processen
Med de nya tekniska möjligheterna kan vi inte längre skapa innovation med "business as usual". Verksamheter behöver därför se över sitt grundläggande arbete för att utnyttja ny teknik på bästa sätt. Det kommer att ske ett fokusskifte där blir viktigare att du förstår innovationsprocessen och kan facilitera den i relation till dina kompetenser, snarare än att du har djup kärnkompetens. I arbetet med innovation är slutmålet ofta är okänt, varför förmågan att kunna förstå en process och navigera genom den blir en mer avgörande kompetens.

Innovation Labs UT. Innovationskultur IN
Redan 2019 såg vi flera stora företag som stängde sina ”Innovation labs”. Trenden fortsätter under 2020. Avvecklingen beror inte på att företag lägger mindre fokus på innovation, tvärtom, de vill göra innovation till en integrerad del av verksamheten. Vi kommer därför att se ett ökat fokus på integrerade innovationskulturer och innovationsprocesser, till exempel i form av ”two speed organisations” och innovationsfacilitatorer.

Trens Inno Hub
Den klassiska innovation hub ligger utanför verksamheten. Nu går trenden mot att integrera innovationsprocesserna, se bild ovan

Stratecution! Exekveringsförmågan är avgörande
Snabbare exekvering är ett återkommande tema för alla digitala discipliner 2020. Snabb exekveringsförmåga har blivit en viktig konkurrensparameter. Företag behöver därför från ledningens sida stötta organisationens förmåga, och skapa rätt förutsättningar för, att leverera snabbt. Detta kan översättas till fler självförsörjande team, större fördelning av mandat, ett mer flexibelt digitalt systemlandskap, mm. På pentia har vi varit medvetna om denna fråga under lång tid och har därför infört ett koncept kallat Stratecution, som är den symboliska förkortningen för strategi och utförande (strategy + execution).

Teknik är bränsle för innovation. C-nivån måste förstå dem!
Biometrics, AI, robotics, block chains, zero Interface. Det finns mängder av tekniska möjligheter som din verksamhet behöver förhålla sig till då de medför nya standarder och möjligheter. Företag, framför allt ledningen, kommer därför att investera mer tid i att förstå den nya tekniken, just eftersom det är bränslet för digital innovation och de nya affärsmodellerna. Naturligtvis menar vi inte att en djup teknisk kunskap om varje teknik krävs på C-nivå, men däremot behövs en inblick i potentialen. Du kan inte hantera det du inte förstår.

Digitala färdigheter är "red ocean"
Under 2019 såg vi en trend mot insourcing av digitala färdigheter, men bristen på resurser utmanar den trenden. 2019 kunde 45,2 procent av IT-fokuserade företag inte tillsätta vakanser på grund av avsaknad av digitala resurser. Konsekvensen av detta är att drygt hälften av företagen sköt upp utvecklingsarbetet. Under 2020 kommer företag därför att försöka förvärva de digitala resurserna på nya sätt. Finns det anställda som behöver fortbildning? Ska du outsourca digitala uppgifter eller ingå partnerskap? Oavsett kommer rekryteringsmarknaden att bli mer och mer uppvärmd, IT-industrin Association uppskattar att 19 000 digitala resurser kommer att saknas 2030.

Strategi utvecklas i feedback loops
Den traditionella strategin har kännetecknats av att den utformas av ledningen för att sedan utföras i organisationen. Modellen är fortfarande relevant i vissa sammanhang, men den traditionella strategin utmanas när ett företag står inför en stor digital omvandling där det inte finns ett bestämt slutmål. Under 2020 kommer vi därför se att strategin kontinuerligt justeras utifrån vad som händer i exekveringsprocessen. Detta kräver något nytt från både ledningen och den verkställande organisationen, och här är "strategic looping" ett självklart sätt att lyckas.

Trends Inkre
Transformation är ett ramverk under 2020, och därför går trenden mot Strategic looping.

Headless-utveckling säkerställer digital anpassningsbarhet
Många företag investerar i headless teknik 2020 för att det finns ett behov av snabb exekvering och innovation. Headless-principen möjliggör att snabbt kunna byta ut det digitala lagret mot kunden utan att riskera stabilitet och prestanda, och garanterar därför att det främre och det bakre skiktet är oberoende av varandra. I allmänhet kommer vi se att initiativ som driver innovation separeras från driften av affärssystem, eftersom det ger oss en helt annan flexibilitet.

Data och analys ger dig ett försprång
Om du känner till dina kunder kan du ge dem bättre kundservice än dina konkurrenter. 2020 kommer att bli det år då många företag äntligen sätter sin data i spel. Och vi talar då inte bara om kundservice utan även när det gäller affärsutveckling. Om du har tillgång till solida data kan du utföra bättre analyser och identifiera både stora och små möjligheter. Data kommer att vara tyngdpunkten i omvandlingen av affärsmodeller och vi kommer se att detta fortsätter under hela 2020.

Xaas. Everything as a service
XaaS – everything as a service - får större roll under 2020 och kommer även att bli branschstandard inom snar framtid. Gällande programvara innebär det en stor övergång under de närmaste åren och vi kommer att se ett hav av Off-page och Cloud-hybridlösningar. De stora databaserna kommer fortfarande att finnas lokalt, men de tillhandahålls ändå som en service. För företag innebär service-modellerna att det finns utrymme för större flexibilitet vid skalning av exempelvis digitala system, och därför kan vi skrota besväret med uppgraderingar. Förbättringarna görs centralt och företagens digitala resurser kan fokusera på de åtgärder som skapar verkligt affärsvärde.

Intresserad av trenderna ovan? Anmäl dig till våra gratis event.

Kontakta oss om du vill veta mer

Jens Gustafsson
Country Manager
jens.gustafsson@pentia.se