Artikel

Stratecution explained

Företag kämpar med att leverera resultat och skapa innovation. Stratecution är ett tankesätt och en metod som kan hjälpa företag att äntligen bryta transformationsförbannelsen.
Billedet viser en online workshop

Ny teknik ökar behovet av snabbare innovation i företag, det säger i alla fall hälften av de tusentals chefer som deltog i den årliga enkätundersökningen Technology Vision 2020. För oss är nyckelordet i den slutsatsen inte "ny teknik" utan "snabbare". Att förändring sker snabbt anser vi vara en förutsättning för att implementera nya affärsmodeller, ny teknik och nya kundförväntningar. Det finns inte tid att vänta på rätt ögonblick, för det kommer aldrig att inträffa. Men naturligtvis är hastighet inte den enda parametern som räknas. Hastighet tillför endast värde om det hjälper till att stödja strategin och ger rätt resultat.

Kortare avstånd mellan strategi och exekvering

För att ett företag ska bli framgångsrikt i framtiden, i den post-digitala eran, krävs att vägen från strategi till exekvering blir kortare. Det är avgörande att strategin inte enbart finns i en abstrakt ledningsgrupp som inte är i kontakt med den verkställande grenen. För att säkerställa både tid och resultat är därför ett mindre anstånd mellan strategi och exekvering viktigt. Strategi och genomförande bör således inte vara två separata insatser utan en sammanhängande cirkulär rörelse. Vi kallar begreppet Stratecution.

Stratecution är både en metod och ett mindset, och i denna artikel tittar vi på de tre huvudelementen i konceptet: Strategi + exekvering = stratecution.

Strategy + execution = stratecution

Mindset:

Tänk outcome inte output 

Först och främst handlar ett stratecution-mindset om att flytta företagets fokus från output till outcome.

Output är det vi levererar. Outcome är den förändring som skapas av vår leverans. Man kan säga att när output driver outcome, driver outcome det slutliga värdet (impact). Om vi fokuserar för mycket på vår output riskerar vi att tappa bollen, och i stället för att skapa värde skapar vi leveranser, features och innehåll som inte ger det värde vi vill ha. Ett klassiskt output-fokus skulle vara att säga: "vi ska skapa en ny app", men appen i sig själv leder inte nödvändigtvis till affärsvärde. I stället borde man tänka på outcome, till exempel "vi vill öka lojaliteten hos våra kunder" och sedan undersöka hur denna beteendeförändring kan uppnås. Kanske är vägen till mer lojala kunder en app, kanske inte. Men genom att tänka outcome, är du närmare att skapa verkligt affärsvärde.

Att fokusera på output är en naturlig följd av att man vill ha kontroll, men ett output-fokus begränsar förmågan att kontrollera efter att du uppnått resultat. När det strategiska företagets ägare delegerar ett output-ansvar (till exempel "vi ska ha en app", som är en leverans och inte en beteendeförändring) blir det teamets ansvar att leverera. Om det i stället delegeras ut ett outcome-ansvar ("vi behöver få människor att äta hälsosammare"), då blir det teamets ansvar att leta efter det mest effektiva sättet att lösa detta problem.

Output eller outcome? Output är det vi levererar. Outcome är den förändring som skapas

Med ett outcome-baserat tankesätt blir du aldrig färdig med leveransen, för man blir inte färdig med "att få människor att äta mer hälsosamt". Ett stratecution-mindset kräver därför en så kallad feedback loop.

 

Mindset + metod:

Cirkulär strategi och exekvering med feedback loops 

En strategis vision bör vara långsiktig. Taktiken som genomför strategin bör kontinuerligt anpassas till den ständigt föränderliga miljön.

När den strategiska affärsägaren delegerar ett outcome-ansvar får den verkställande delen ett större lösningsutrymme, men också ett mandat att hitta det bästa sättet att skapa värde. Med denna frihet kommer ett ökat ansvar att bevisa värdet innan budgeten används, vilket kräver ett sökande mindset (som vi känner till som Lean Startup eller Design Thinking). Det är ett mindset där all handling ger resultat och lärande, och eftersom det strategiska och verkställande teamet delar samma outcome-mål, är både resultat och lärande relevanta. Det är därför nödvändigt för stratecution-tankesättet att det verkställande teamet kan översätta resultaten till lärdomar och visa för det strategiska lagret, så att strategin kontinuerligt kan anpassas när verksamheten förändras och blir smartare. Det är även här samspelet mellan strategi och exekvering börjar att uppstå.

Om du lyckas bygga en närmare koppling mellan strategi och exekvering, och om du lyckas flytta fokus från det som levereras till vilka förändringar du skapar, kommer du att få ett företag som är mer drivet av tillit, värde och kreativitet.

2020 02 04 14 08 02
Genom att använda feedback loops systematiskt påverkar, och närmar sig, strategi och exekvering varandra.

Metod:

Snabbare i mål med Try – Do – Live 

För att kunna utföra ett stratecution-mindset är det nödvändigt att kunna arbeta iterativt, göra misstag snabbt och integrera lärande i processen. Men det finns också ett behov av att kunna skapa en nära koppling mellan nya initiativ och de affärskritiska systemen som inte nödvändigtvis behöver utmanas från dag till dag.

Det är därför Pentia har utvecklat metodramen Try - Do - Live. Ramverket omfattar tre olika arbetssätt som återspeglar de tre olika stadierna i produkt- eller tjänsteutveckling.

Try-fasen är syftet att definiera problemet som ska lösas och att bevisa att rätt lösning kan användas för att uppnå önskat resultat. När Try-fasen är klar står en inte bara med ett koncept, utan med ett validerat business case som vanligtvis slutförts genom en prototyp som lanserats eller testats i ett realistiskt sammanhang. Testfasen kännetecknas av många små iterationer, snabb testning och ett hårt fokus på att uppnå önskad outcome. 

Do-fasen respekteras och accepteras att nya lösningar måste vara förankrade i organisationen. Nya lösningar måste byggas, inte bara för att bevisa ett business case, utan för att vara effektiva, flexibla lösningar som kan skalas och drivas under många år framöver. Därför måste lösningen implementeras i enlighet med företagets behov. Dessa är vanligtvis projekt med hög komplexitet som kräver planering och förutsägbarhet.

Live-fasen arbetar man för att implementera lösningen organisatoriskt. Det måste säkerställas att teamet som kommer att driva lösningen har rätt kompetens och att det återstår rätt fokus på att optimera lösningen när det gäller att optimera förmågan att driva önskad outcome.

Trydolive White

Behov av innovation i alla led

När utvecklingen går snabbare och behovet för transformation växer, kollar företag naturligtvis i sin verktygslåda för att hitta hjälp. Men behovet av innovation sker på alla nivåer, även i verktygslådan, eftersom det är svårt att skapa något nytt med ett gammalt tankesätt. Lyckligtvis finns det hjälp att få genom att inspireras av koncept som stratecution och feedback loops.

Vill du höra mer om strategic looping?

Delta i våra gratis event.

Looping 2019

Kontakta oss om du vill veta mer


Mads-Peter Jakobsen

Business Director & Partner
mpj@pentia.dk
+45 2810 3347