Artikel

Umbraco 7 End of Life - Vad innebär det för dig?

End of Life för Umbraco 7 – vad händer då?  

Att Umbraco 7 försätts i EOL betyder inte att lösningar som använder sig av Umbraco 7 abrupt kommer att sluta fungera. Däremot innebär det risker och problem att fortsätta använda versionen. Vi listar några nedan:  

  • Avsaknad av support. Det finns inte längre någon support att tillgå, vilket i sin tur kan leda till säkerhetsproblem.
  • Ej kompatibelt med nya operativsystem. För att kunna hosta Umbraco 7 krävs att servern använder ett äldre operativsystem från Windows, vilket tids nog kommer sluta stödjas på grund av säkerhetsrisker. Servrar som behövs uppdateras med nyare operativsystem kommer inte att kunna stödja Umbraco 7.  
  • Inga nya projekt i Umbraco cloud. För Umbraco Cloud innebär det att man inte längre kan skapa nya projekt som kör Umbraco 7. Det går dock fortsatt bra att hosta sidor i Umbraco Cloud som kör Umbraco 7 (dock kommer dessa troligtvis inte ha tillgång till ny funktionalitet som läggs till i Umbraco Cloud). 

Så uppgraderar du till Umbraco 10 

Hur gör du då för att uppgradera din lösning till Umbraco 10? Från och med Umbraco 10 körs .Net Core, vilket innebär att det inte finns en direkt uppgraderingsväg från Umbraco 7 till en nyare version. I stället genomförs en migration, det vill säga kod och innehåll flyttas över till den nya versionen, alternativt byggs upp på nytt från grunden. Att uppdatera till en senare version säkerställer tillgång till aktuella funktioner, förbättringar och en lång period av underhåll. Umbraco 10 har LTS (Long Term Support), vilket innebär att det kommer stödjas till november 2025. 

Om du inte har möjlighet att i rimlig tid bygga om eller uppgradera din site innan 30 september, finns det en service som Umbraco kallar Extended Long-Term Support (XLTS). Denna service täcker dock bara kritiska säkerhetsproblem, vilket innebär att de kommer släppa en patch eller en mindre fix till de som har servicen. Umbraco rekommenderar dock att man uppgraderar till en nyare version, och att XLTS används som en sista utväg.

Fördelar med Umbraco 10 

Umbraco 10 kommer med en hel del förbättringar. Det är snabbare, mer pålitligt och har förbättrade säkerhetsfunktioner. Användare kan förvänta sig kortare laddningstider, effektivare resurshantering och över lag bättre prestanda. Att uppgradera till Umbraco 10 innebär en framtidssäker lösning som ser till att framtida uppdateringar är betydligt smidigare. Enligt Umbraco kommer små stegvisa uppdateringar, som är smidiga att implementera, vara normen. 

Senaste version går headless

I dagsläget är version 12 den senaste versionen av Umbraco CMS. Den har inte lika lång EOL som version 10 men kan vara värd att undersöka på grund av de nya funktionerna. Bland annat har man nu möjlighet att köra helt headless eller en hybridlösning med hjälp av Content Deliver API. Visare så använder version 12 senaste Microsoft .Net version 7 och nyttjar Entity Framework Core som gör det enklare för utvecklare att lagra och hämta data som inte är standard.
 
Vill du uppgradera din Umbraco CMS-lösning eller höra mer om Umbracos andra lösningar som Cloud och Heartcore? Tveka inte att höra av dig till oss.

Vill du komma i kontakt med oss?