Design & Utveckling

Interaktiv kalkylator för att öka användares miljöengagemang

Vår kund stod inför utmaningen att öka miljömedvetenheten och främja hållbara vanor hos sina användare. De behövde en lösning som kan visa på effekten av miljögärningar för sina kunder, samtidigt som de uppmuntrar till att göra mer miljövänliga val i vardagen.
Thomas Richter B09tl5bsqjk Unsplash

En kalkylator där användare kan räkna ut sina koldioxidbesparingar

Genom att kombinera metoder som nudging och smart design skapade vi en enkel men effektiv kalkylator där resultatet presenteras på ett tydligt sätt, vilket har positiv inverkan på användarens beteende. Detta hjälper i förlängningen vår kund att bidra till en mer hållbar värld.

Print-funktion

Ett krav var att användarna skulle kunna skriva ut de resultat som genererats av kalkylatorn. Vi byggde en printfunktion som på ett snyggt och smidigt skriver ut infografiken som uträkningen generar.

Anpassningsbar

Kunden kan i Sitecore redigera och uppdatera kalkylatorn på samma sätt som med annat innehåll. Den är därför anpassningsbar och kan enkelt integreras på den befintliga siten.

"Det var ett bra samarbete där den bästa lösningen jobbades fram under arbetets gång. Vi fick god hjälp att realisera våra tankar och vår design till något som både är användarvänligt och funktionellt."

- Produktägare av klimatkalkylator

Hur vi gick till väga

Pentia var med i projektet från start till lansering och arbetade med UX och design, utveckling och projektledning. Vi tog fram wireframes på hur verktyget skulle se ut, och utifrån den data som skulle användas för uträkningarna byggde vi en kalkylatorfunktion som var anpassad till behovet. Vi har tagit fram olika kalkylatorer i liknande projekt där uträkningar gjorts med ett API, men i det här fallet passade det bättre att göra dem direkt i koden.

"Kalkylatorn har fått lovord från våra användare."

- Beställare av klimatkalkylator

Varför en kalkylator?

Kalkylatorer kan användas på många olika sätt på en webbsida. Uträkningarna kan vara enkla eller mycket avancerade. Det är ett interaktivt sätt att kommunicera med sina användare och kan fungera som en tjänst där användaren kan räkna ut något praktiskt. Samtidigt visar den på en vinst användaren kan göra, som i det här fallet med sina miljömedvetna val. Den här kalkylatorn fick stora lovord hos användarna som direkt tog fram sin data för att kunna göra kalkyleringar och skriva ut sina resultat.