Projekt

"Det var ett bra samarbete där den bästa lösningen jobbades fram under arbetets gång. Vi fick god hjälp att realisera våra tankar och vår design till något som både är användarvänligt och funktionellt."

Produktägare kalkylator

”Vi upplever från Norrmejeriers sida att projektet drevs väldigt strukturerat och tydligt. Vi upplevde även att Pentias medarbetare, från projektledare till utvecklare både inom frontend- och backend var mycket kompetenta på sina respektive områden.”

Anders Dahl

Kundcenterchef, Norrmejerier

”Det är avgörande för våra internationella marknadsföringsinsatser att ha digitala partners som förstår vår verksamhet.”

Niklas Sønderskov Andersen

Global Marketing Manager, BoConcept