Kund: NorrmejerierE-Commerce

Hållbar och användarvänlig e-handel till Norrmejeriers kunder

Kund

Norrmejerier

Leverans

E-handel

Norrmejeriers e-handel riktar sig till återförsäljare och storkök och har servat Norrmejeriers kunder sedan 2004. I maj 2021 lanserades en ny e-handel med fokus på användarvänlig UX och design och hög teknisk kvalitet.

Ambition: Tydlig kommunikation, modern och användarvänlig

Bakgrunden till projektet var att e-handeln hade ett behov av att uppdateras och moderniseras, både tekniskt och användarmässigt. Plattformen var inte anpassad efter hur besökare förväntar sig att en e-handel fungerar idag, samtidigt som den behövde bli enklare att förvalta och vidareutveckla för Norrmejerier.

Process

Pentia stod för utveckling, projektledning och samordning av utvecklingsfasen i projektet, som innebar ett nära samarbete med beställare hos Norrmejerier och flera intressenter inom organisationen. En förstudie genomfördes av Norrmejerier och designkoncept togs fram av extern byrå. Pentia har, förutom att utveckla, varit en teknisk partner i strategiska frågor under utvecklingsprocessen samt sparringpartner gällande design och UX.

Vid frågan hur det varit att arbeta tillsammans med Pentia svarar Anders Dahl, kundservicechef på Norrmejerier, såhär:

”Det sammanfattande svaret är att det var väldigt roligt att arbeta med Pentia och resultatet blev väldigt bra! Vi upplever från Norrmejeriers sida att projektet drevs väldigt strukturerat och tydligt. Vi upplevde även att Pentias medarbetare, från projektledare till utvecklare både inom frontend- och backend var mycket kompetenta på sina respektive områden.”

Resultat

  • En framtidssäker, flexibel plattform baserad på Sitecore 9.1
  • En modern och användarvänlig kundupplevelse
  • En hållbar plattform som kan integreras med andra system
  • Mobilanpassad e-handel


Norrmejerier har märkt av effekten av den nya e-handeln i form av bland annat:

  • Färre ärenden till kundservice angående hjälp med orderläggning vilket tyder på att den är enklare och tydligare att använda
  • Positiv feedback från kunder att det nya sättet att kommunicera nyheter och avvikelser gör det enkelt att hålla sig uppdaterad
  • Positiv respons från medarbetare med en modern kundwebb som står sig flera år framöver


"Våra viktigaste mål med den nya kundwebben var att göra den enklare att använda (både via dator men även mobil samt surfplatta), ett modernare utseende samt en tydligare kommunikation av nyheter och avvikelser. Den nya kundwebben uppfyller samtliga av dessa mål och förväntningar."

Anders Dahl, kundcenterchef Norrmejerier

Om Norrmejerier

Om Norrmejerier

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Deras uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet.
Till norrmejerier.seTill norrmejerier.se