Webb & CMS

Interaktiv kalkylator för att öka användares miljöengagemang

Projekt: Klimatkalkylator

Genom att kombinera metoder som nudging och smart design skapade vi en enkel men effektiv kalkylator där användare kan räkna ut sina koldioxidbesparingar. Resultatet presenteras på ett tydligt sätt, vilket har positiv inverkan på användarens beteende. Detta hjälper i förlängningen vår kund att bidra till en mer hållbar värld.

Målbild: Anpassningsbar kalkylator med print-funktion

Kalkylatorn skulle tilltala både redaktörerna som arbetade med den i Sitecore, samtidigt som den skulle vara användbar för besökarna. 

En viktig del av lösningen var därför att besökarna skulle kunna skriva ut de resultat som genererats av kalkylatorn. Vi byggde en printfunktion som på ett snyggt och smidigt skriver ut infografiken som uträkningen generar, som kunden kan använda vidare mot sin målgrupp.

Förutom för besökarna, så skulle även redaktörerna kunna redigera och uppdatera kalkylatorn i Sitecore, på samma sätt som med annat content. Vi byggde därför en anpassningsbar kalkylator som enkelt kan integreras på den befintliga siten. 

"Det var ett bra samarbete där den bästa lösningen jobbades fram under arbetets gång. Vi fick god hjälp att realisera våra tankar och vår design till något som både är användarvänligt och funktionellt."

- Produktägare av klimatkalkylator

Process

Pentia var med i projektet från start till lansering och arbetade med UX och design, utveckling och projektledning. Vi tog fram wireframes på hur verktyget skulle se ut, och utifrån den data som skulle användas för uträkningarna byggde vi en kalkylatorfunktion som var anpassad till behovet. Vi har tagit fram olika kalkylatorer i liknande projekt där uträkningar gjorts med ett API, men i det här fallet passade det bättre att göra dem direkt i koden.

Varför en kalkylator?

Kalkylatorer kan användas på många olika sätt på en webbsida. Uträkningarna kan vara enkla eller mycket avancerade. Det är ett interaktivt sätt att kommunicera med sina användare och kan fungera som en tjänst där användaren kan räkna ut något praktiskt. Samtidigt visar den på en vinst användaren kan göra, som i det här fallet med sina miljömedvetna val. Den här kalkylatorn fick stora lovord hos användarna som direkt tog fram sin data för att kunna göra kalkyleringar och skriva ut sina resultat.