Artikel

När det kommer till ROI, tar marketing automation hem guldet

Marketing automation tar både guld, silver och brons när det gäller "Return of Investment". Studier visar att du får så mycket som 44 kronor för varje krona du spenderar på marketing automation - om du gör det rätt.
Nyhet
Marketing Automation Guide
Marketing automation tar sig an det som vanligtvis skaver, vilket även är det som skapar mest värde inom acquisition, retention, churn prevention eller winback.

Marketing automation tar både guld, silver och brons när det gäller ”Return of Investment”. Studier visar att du får så mycket som 44 kronor för varje krona du spenderar på marketing automation – om du gör det rätt.

Men vad är det som marketing automation gör? Och hur gör man det på rätt sätt?

Marketing automation stärker dialogmuskeln

Marketing automationen tar sig an det som vanligtvis skaver, vilket även är det som skapar mest värde inom acquisition, retention, churn prevention eller winback.

Marketing automation skapar resultat eftersom disciplinen stärker din dialogmuskel med hjälp av så kallade automatiserade flows. När du har identifierat och specificerat dessa flows i förhållande till acquisition eller churn prevention, så är motorn igång, och du kan lägga energi på ytterligare affärsutveckling samtidigt som du justerar dina flows och skapar konverterande content.

Marketing automation är således varken komplicerat eller rocket science, det är bara vanligt sunt förnuft. Sannolikheten för att nå vårt önskade resultat är mycket högre om vi når våra kunder med rätt meddelande vid rätt tidpunkt. En studie vidar att marketing automation-baserade e-postmeddelanden öppnas 70% oftare än andra typer av e-postmeddelanden, och klickfrekvensen är 152% högre.

Acquisition, retention, churn prevention eller winback? Vad ska marketing automation hjälpa dig med?

Vilken output vill du få av marketing automation?

Den stora utmaningen med nya initiativ är att komma igång, marketing automation är inget undantag. Precis som med andra åtgärder måste processen sättas igång, och det allra första och viktigaste att titta på är vilket resultat du vill uppnå med insatsen, vanligtvis i förhållande till acquisition, retention, churn prevention eller winback. I denna process är det också viktigt att involvera toppledningen för att säkra att de definierade målen stöder strategin och att initiativet är förankrat i ledningen.

Börja med följande:

 • Kartläggning av output
 • Kartläggning av användarresor och målgrupper
 • Kartläggning av integrationer och plattform

När du har en överblick kan din verksamhet börja prioritera ur ett affärsperspektiv. Med en prioritering på plats är det lättare att starta rätt initiativ baserade på ramvillkor som användarresor, målgrupper, organisationen och den tekniska plattformen, som du också har kartlagt i den inledande processen.

Output eller outcome? Output är det vi levererar. Outcome är den förändring som sker

Gör en marketing-automation roadmap

När du vet vilken outcome du vill uppnå, och du har en överblick över dina möjligheter, så är nästa steg att utarbeta en så kallad roadmap.

En roadmap är en plan för det som ska etableras och testas under till exempel de första tre eller sex månaderna. Detta innefattar en budget för exekvering, samt en översikt över vilka uppgifter som kan lyftas internt och vilka uppgifter som kräver externa resurser eller ytterligare rekrytering av kompetenser.

En roadmap bör innehålla:

 • Prioritering av insatser (var börjar vi?)
 • Ansvarsfördelning (vem gör vad?)
 • Specifikation av mätpunkter i förhållande till outcome (vad mäter vi och när?)
 • Utvärdering av resultat (har vi nått vårt mål/outcome?)
Marketing automation
Marketing automation kan göra stor skillnad - om du gör det rätt.

Marketing automation-teknik

Det finns flera olika tekniker som stöder marketing automation. Några av de mest eftertraktade är:

 • Agillic
  Agillic är en dansk produkt som används över hela världen. Den är flexibel, pålitlig och prisvärd.

 • Salesforce Pardot & Marketing Cloud
  Amerikanska produkter under Salesforce. Starka produkter som är i den dyrare kategorin.

 • Apsis
  Apsis är ursprungligen en traditionell "e-postkanon", men har under de senaste åren utvecklats mot marketing automation. Apsis har en rimlig prisnivå, men är också en mer begränsad produkt.

Delta i våra gratis event:
Marketing automation.
Så kommer du igång på rätt sätt.

Pentia holder en række digitale events. Vi har haft mere end 3000 deltagere med og hele 95% af dem har været tilfredse. #pentiaevent #morgenmøder

Kontakta oss om vi vill veta mer


Kasper Greve

Business Director 
kgr@pentia.dk
+45 2120 2886

 

Kgr Circle